EN rapport om natron. Med forsøg beskrivelse, statestikker, reaktions skeamer, tabeler, fackz og en del andet

Essay by SanBoXUniversity, Bachelor'sD, November 2002

download word file, 2 pages 2.7

Downloaded 35 times

Kemisk omdannelse af natron

Formålet:

Formålet ved selve forsøget var at finde ud af hvad der sker når Natron ophedes og spaltes. Og hvorfor det så naturligvis må være en natriumforbindelse der er tilbage efter forsøget er udført.

Hvad er natron?

Natron/ NaHCO3 også kaldet Natriumhydrogencarbonat , består af følgende stoffer

Na (Natrium), H (hydrogen), C (Carbon) og O (Oxygen). Natron er et meget almindeligt meget brugt produkt, som vi bruger til bagning. Så natron er et kemisk hævemiddel ligesom hjortetaksalt, potaske og bagepulver. Hævemidlerne dekomponerer ved opvarmning og der dannes gasser. Disse gasser får bagværket til at hæve. Så hvorfor kan tvekulsurt natron give bagværket en afsmag af soda?

Det er faktisk meget simpelt. Det kan man se på spaltningen af 2NaHCO3.

2NaHCO3 ® Na2CO3 + H2O + CO2

Na2CO3 er soda, og det bliver dannet under ophedningen, som gør at det spaltes på den måde. Så der er derfor bagværket kommer til at smage en del af soda også kaldet Natriumkarbonat

Reaktionsskemaer:

2NaHCO3 (s) ® Na2O (s) + H2O (g) + 2CO2 (g)

NaHCO3 (s) ® NaOH (s) + CO2 (g)

2NaHCO3 (s) ® Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g)

Kemi forsøg:

Redskaber:Kemikalier:

Digel og låg Natron

Digeltrekant

Trefod

Bunsenbrænder

Vægt

Tændstikker

Fremgangsmåden:

Vi tog vores regne digel med låg på og satte den i en digeltrekant og opvarmede den så den blev rødglødende i bunden.

Da digelen så var blevet helt rødglødende slukkede vi for bunsenbrænderen og lod digelen køle af, så den kom ned på almindelig stuetemperatur.

Når det så vare sket tog vi digelen med over til vægten og vejede den med låg. Derefter fyldte vi digelen ca. halvt op med Natron, og vejede den igen, med låg og indhold. Efter vejningen satte vi digelen op på trefoden med vores digeltrekant på og...