Novelletolkning små brekkern

Essay by monemHigh School, 11th gradeA-, November 2002

download word file, 5 pages 4.0

Downloaded 34 times

Denne teksten er skrevet av Tore Tveit. Andre tekster han har skrevet er "Hvorfor banker ingen på?"(1942), "I overmorgen er alt over" en novelle samling (1976). Tore har også skrevet mange hørespill og mange bøker for spesielt barn og ungdom. Små Brekker'n er tatt fra "I overmorgen er alt over".

Teksten er en novelle på grunn av sitt korte tidsrom, få personer og få scener. Selve handlingen kan foregå i utkanten av Oslo eller an anen middels til stor by. Utkanten menes med de ikke altfor tettbebygde forstedene. Det vil ikke være plass til noen hoppbakke i en stor by men hoppbakker ligger ofte i nærheten av byer. Eksempler på det er Holmenkollen og Skuibakken. Rolf "Brekker'n" Amundsen tar med sønnen som bare kalles "Små Brekker'n" til hoppbakken. Brekker'n vil at sønnen skal bli som han; en uredd skihopper. I dag er det klart for å prøve den store bakken.

Sønnen vil ikke og finner o på unnskyldinger for å slippe. "Jeg har uvondt i halsen pappa" sier han, men Brekker'n får han med ut. Små Brekker'n prøver den store bakken og tisser på seg på veien opp. Da han hopper faller han stygt. Faren mumler "Seig jævel det der. Ikke et klynk da han traff bakken." Dette sier han til sykebilsjåføren også. Mens gutten ligger på sykehuset, kjøper faren et par nye hoppski til han. Gutten får sjokk da han ser dem. "Han er nok ikke klar for dem enda. Vent tre dager så skal du se."

Teamet i denne novellen er nok ikke bare fedre som drar med seg ungene for å prøve de nye hoppskiene. Det handler om far til sønn relasjoner og frykt for at sønnen ikke skal leve opp til faren. Små Brekker'n vil så gjerne gjøre som faren sier og være som han, men...