Filtomat

Essay by michael westphalA+, January 1996

download word file, 9 pages 4.0

Downloaded 29 times

FORORD

I forbindelse med at vi, i en tidligere praktikperiode, stillede et forslag vedrørende besparelse / genbrug af bagvand, for hele produktionen dvs. PM6, PM7 og udskudspulper.I denne rapport, har vi valgt at underbygge vores teori, om det kan lade sig praktisere på den måde forslaget beskriver.

I den forbindelse vil vi gerne rette en tak til kollegerne i produktionen, til Lars Madsen, Niels J. Bøgely, Claus Christiansen for faglig bistand, til Maibrith Rasmussen for rentegning samt til Fagerberg for det gode materiale som de venligst fremsendte.

Rapporten vil beskrive, opbygningen af selve forslaget, kortlægningen,forslag til måling af flow og opsætning på trend samt en nærmere beskrivelse af selvrensende filter (Filtomat).

Karsten Andersen Michael Westphal

Procesoperatørelever

Stora Dalum A/S

Indholdsfortegnelse.

Forord. side 2

Forslagskasse side 4

Fra ide til handling side 4

Forslagetsopbygning side 5

Kortlægning side 6

Filtomat - filteret side 7

Funktionsprincipper side 10

Filtration Ltd. terminologi side 11

Opbygning side 15

Forslag 082 bilag 1

Opslag forslagskasse bilag 2

EMAS bilag 3

Opslag forslagskasse bilag 4

Tegning 310-62-007 bilag 5

Funktionsprincipper bilag 6

Standard filtre bilag 7

Forslagskasse.

På Stora Dalum A/S er der en forslagskasse, hvis formål er at inspirere virksomhedens ansatte til at komme med ideer til produktions- og miljømæssige besparelser/forbedringer, de stillede forslag vurderes af de berørte afdelinger og sendes videre hvis det skønnes, at det er egnet til nærmere undersøgelse. Er forslaget brugbart, belønnes det med et x antal kroner afhængigt af besparelsen.

Forslag nr. 082.

Forslag nr. 082 ( bilag 1 ) blev afleveret til forslagskassen tirsdag d. 2. april 1996, det blev herefter taget op til vurdering i uge19, ( bilag 2 ) her blev det besluttet at, videregive det til den Centrale Forslagskasse, samtidigt tog man forslaget med på mødet d. 28-05-96. vedrørende EMAS (The Eco-Management and Audit Scheme...